Meer renovatie voor woningeigenaren?

Mike avatar

Mike op 19-10-2015

In Europa is de ambitie om tegen 2050 alle woningen geïsoleerd te hebben. Om aan die ambitie te voldoen zouden Vlaamse woningen drie keer vaker gerenoveerd moeten worden als momenteel het geval is. De renovatiegraad moet dus flink omhoog. Met alle belastingvoordelen en premies probeert de Vlaamse regering woningeigenaren te stimuleren om te investeren in duurzame oplossingen v.w.b. isolatie.

Woningrenovatie

Korte terugverdientijd

Om de Europese isolatie ambities te halen zou volgens Vlaams minister van Energie, Annemarie Turtelboom (open VLD), de renovatiegraad van woningen in Vlaanderen moeten verdrievoudigen.

Tijdens de persconferentie op Batibouw benadrukte zij nog maar eens welke voordelen op het gebied van financiën en leefkwaliteit de energiebesparende mogelijkheden opleveren.

'Energiebesparende ingrepen kunnen heel wat winst opleveren, zowel financieel als op het vlak van woonkwaliteit. Als je de combinatie maakt van Vlaamse en federale maatregelen, zie je dat je tot heel goede rendementen komt.'

Als voorbeeld gaf zij de investering in dakisolatie, welke momenteel nog ontbreekt in een kwart van alle woningen. De terugverdientijd van dakisolatie bedraagt, mede dankzij de premies en belastingvermindering, momenteel zo'n 2,5 jaar. Na-isolering van muren via bijvoorbeeld spouwmuurisolatie wordt terugverdiend in ongeveer 5,5 jaar.

Hetzelfde geldt voor onder meer glas- en vloerisolatie en een hoogrendementsketel.

Tijd voor actie

Om de daad bij het woord te voegen werd eind vorig jaar een engagementverklaring voor een renovatiepact ondertekend. Meer dan 30 sectoren en organisaties hebben een actieplan uitgewerkt om het gezamenlijke doel te behalen. Bepaalde premies kunnen worden omgevormd, maar de minister benadrukte daarbij nog maar eens dat het niet de bedoeling is om de premies te verminderen.


Laat een reactie achter, vinden we leuk!